CALL 2 COLLECT

  • Analiza i kontrola podataka
  • Naplata potraživanja
  • Procjena rizika
  • Poslovno savjetovanje

01.Analiza i kontrola podataka

Korištenjem najnaprednijih sofisticiranih digitalnih alata, sa naglaskom na sigurnost i zaštitu, vršimo analizu i kontrolu podataka u svrhu kvalitetnijeg i sigurnijeg poslovanja. Analiza podataka je proces pregledavanja podataka koji ima više aspekata i pristupa, a obuhvaća različite tehnike pod različitim nazivima. Usvajanje analitike podataka i njeno apliciranje u poslovne procese omogućava njihovu učinkovitost i zadovoljavajuće rezultate. Kontrolom podataka se osigurava njihova usklađenost, točnost, vjerodostojnost i pravovremenost.

02.Naplata potraživanja

Naš tim profesionalnih djelatnika sa višegodišnjim znanjem i iskustvom iz područja naplate potraživanja, kvalitetnim i etičkim pristupom nudi sveobuhvatne usluge fokusirane na brz i uspješan povrat nepodmirenih potraživanja, unapređenje kreditne kontrole i podrške u izbjegavanju potencijalnih sličnih situacija.

03.Procjena rizika

Procjena i management poslovnog rizika pomažu u donošenju boljih i sigurnijih poslovnih odluka. Identifikacija, analiza i evaluacija rizika su osnovni koraci tog procesa. Procjenom poslovnog rizika se umanjuju ili eliminiraju faktori koji bi mogli imati negativan učinak na poslovanje. Na primjer, kroz aplikaciju određenih siguronosnih postupaka smanjuje se mogućnost poslovnog rizika. Na isti način se mogu identificirati te definirati i prilike koje bi mogle imati pozitivan utjecaj na poslovanje.

04.Poslovno savjetovanje

Nudimo usluge poslovnog savjetovanja koje su usredotočene i strukturirane na način da obuhvate sve aspekte vaših poslovnih ciljeva i potreba. Naša dugogodišnja funkcionalna stručnost bazira se na holističkoj perspektivi i pristupu vašem poslovanju i poslovnim stremljenjima. Kvalitetno savjetovanje omogućava bolji uvid u poslovanje te tako pruža i mogućnost razvoja uvjerljive i produktivne metodologije za postizanje poslovne izvrsnosti i uspjeha. Koristimo se efektivnim strategijama za poticanje svega što je potrebno za uspješno i produktivno poslovno funkcioniranje, bilo da se to tiče poslovne strategije i procesa, organizacije, ljudskog faktora, marketinga, tehnologije, analitike ili drugih faktora.

Politka kolačića